TraNSferov podskup


Drage koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da svojim prisustvom i učešćem doprinesete kvalitetu studentskog skupa TraNSferov podskup koji će se održati u sredu 25.10.2023. god. u sklopu naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji. TraNSferov podskup organizuje klub studenata psihologije TraNSfer iz Novog Sada u saradnji sa Odsekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Cilj podskupa je da se okupe studenti psihologije iz Srbije i regiona kako bi razmenili svoja istraživačka iskustava i stekli nova znanja, te kako bi se bolje upoznali i družili. Sve informacije o Podskupu možete ispratiti na Instagram i LinkedIn stranici Kluba studenata psihologije TraNSfer.


Program TraNSferovog podskupa možete preuzeti na linku ispod.

Plenarno predavanje u okviru TraNSferovog podskupa


xyzzz
dr Tijana Karić, Filips univerzitet Marburg (Philipps University Marburg)
Pomirenje kao ultimativni cilj bez značenja: konceptualizacija međugrupnog pomirenja na primeru Bosne i Hercegovine
U postkonfliktnim društvima, pomirenje između strana prethodno uključenih u konflikt predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva, kojim se bave različiti akteri. Međutim, iako se postavlja kao ultimativni cilj, i veliki broj istraživanja se bavi ovom temom, značenje koncepta pomirenja nije jasno definisano. Ovo može da predstavlja problem jer – ako ne znamo tačno šta je, kako ćemo znati da li je postignuto?

Tokom ovog predavanja biće predstavljena serija od pet studija sprovedenih u kontekstu Bosne i Hercegovine, koje se bave konceptualizacijom pomirenja i faktorima koji na njega utiču. U studijama su primenjene različite metodologije: kvalitativna (fokus grupe), kvantitativna (korelacione studije), i mešani metod (Q metodologija). Takođe, primenjene su različite analize kako bi se približilo razumevanju koncepta pomirenja – ne uvek sa uspehom. Diskutovaću nalaze u okviru postojećih (malobrojnih) teorijskih pristupa pomirenju, ali i brojne izazove u definisanju jednog tako složenog koncepta.

Dr Tijana Karić je naučna saradnica na Filips univerzitetu u Marburgu, Nemačka. Studije psihologije, uključujući doktorat, završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U svojim istraživanjima bavi se međugrupnim odnosima u postkonfliktnim društvima, sa akcentom na pomirenje, socijalne identitete i viktimiziranost. U drugoj liniji istraživanja, dr Karić se bavi percepcijom međugrupne pretnje, te njenim uticajem, u kombinaciji sa socijalnim identitetima, na političku solidarnost i političku inkluziju.

Radionice u okviru TraNSferovog podskupa


xyzzz
dr Tijana Mirović
Psihološko savetovalište Mozaik
Centar za shema terapiju Beograd
Kakve su to šeme dovele do mojih šema?
Svi mi imamo neke probleme o koje se stalno saplićemo! Svi mi imamo ono „pa ne mogu da verujem da opet…“. Svi mi imamo neki svoj „tip“ osoba sa kojima se stalno saplićemo; osoba sa kojima se vrtimo u krugu odnosno u onom kolu u kom dadosmo sve da uđemo, a još više da izađemo… pa onda, k’o da ništa nije bilo, opet damo sve da se ipak ponovo u njega vratimo i zaigramo još taj jedan krug „jer će sada sve biti drugačije“. A ne bude…naravno!

Svi dakle, imamo te neke sheme koje prave probleme i dileme. Cilj ove radionice je da ih malo bolje upoznamo, pa samim tim možda malo i pomerimo. U dva sata koliko je pred nama zajedno ćemo da tragamo za odgovorima na pitanja kao što su: Šta su sheme? Zašto ih imamo? Kako te sheme nastaju? Zašto se tako teško menjaju, odnosno mogu li uopšte da se menjaju i kako? !

Ozbiljnijim akademskim rečnikom rečeno, tokom radionice imaćemo priliku da se upoznamo sa osnovnim postulatima Shema terapije – jednim integrativnim psihoterapijskim pristupom čiji je tvorac Džefri Jang. Razvijajući Shema terapiju, Jang je integrisao najbolje iz raznih psihoterapijskih pristupa sa ciljem da napravi visoko efikasan terapijski pristup koji bi tretirao razvojnu i kompleksnu traumu, odnosno pomagao klijentima da zadovolje nezadovoljene bazične (razvojne) potrebe kroz promenu dugotrajnih i ponavljajućih kognitivnih, emocionalnih, interpersonalnih i bihejvioralnih obrazaca. !

Dođite da zajedno učimo o ovom pristupu, ali i o sebi!

Tijana Mirović je doktor psiholoških nаukа, akreditovani Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Kognitivno Bihejvioralni / Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Do 2019. je bila zaposlena kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije i pedagogije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2009. radi kao psihoterapeut i vodi psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd, Srbija) čiji je osnivač. Dr Mirović je 2016. godine osnovala Centar za Shema terapiju Beograd (prvi akreditovani trening centar za shema terapiju u regionu) i od tada drži akreditovane edukacije i supervizije u Srbiji, Grčkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Egiptu. Pored toga, Tijana je idejni tvorac i pokretač projekta „Trauma – naša priča“, autorka i voditeljka serijala „Heroji traume“ i „ZOOMiranje traume“, kao i glavna i odgovorna urednica stručnih publikacija koje izdaju Mozaik i Centar za shema terapiju Beograd. Ona je i autor / koautor kartica za shema terapiju, tri knjige, sedam poglavlja u knjigama i brojnih naučnih radova na temu shema terapije i traume.xyzzz
Tatjana Stojšić Petković
Samopouzdanje kod osoba sa invaliditetom
Psihološkinja Tatjana Stojšić Petković poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama koje imaju invaliditet i putem ove radionice imaće priliku da isto podeli sa učesnicima. Poseban akcenat biće stavljen i na oblast samopouzdanja, te će učesnici imati priliku da nauče tehnike osnaživanja i specifičnosti u radu sa osobama sa invaliditetom.

Rođena 17. avgusta 1967, udata, dve velike ćerke, pas i mačka... Psihološkinja sa iskustvom u socijalnoj zaštiti. Bavim se i psihoterapijom. Prvo radno mesto mi je bilo u Domu za decu i mlade u Veterniku. Aktivna u radu sa ženama koje imaju invaliditet, ženama koje imaju iskustvo nasilja, seksualnog zlostavljanja. Od pre 4 godine sam aktivna u radu sa osobama koje imaju probleme sa zavisnošću, vodim klub za podršku roditeljima čija su deca sa problemom zavisnosti. Od pre 2 godine sam aktivna u Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom kao predsednica. Bavim se i terapijom smeha. Od 7 godine se krećem uz pomoć invalidskih kolica.