Rok za prijavu apstrakata je istekao.

Prezentacija radova

Imajući u vidu međunarodni karakter konferencije, preporuka je da autori pripreme svoje prezentacije ili postere na engleskom jeziku, da bi se inostranim autorima omogućilo da prate što veći broj sadržaja.

Prostorije u kojima će se održavati skup su opremljene računarom i LCD projektorom. Najljubaznije vas molimo da svoju prezentaciju donesete na USB-u, a ne na sopstvenom laptopu, jer nam bi priključivanje drugog uređaja oduzelo značajno vreme na sekciji. Vreme za usmeno saopštenje ograničeno je na 10 minuta, uz 5 minuta predviđenih za diskusiju.

Poster prezentacije će se održavati u toku dva dana. Postere je potrebno doneti najmanje pola sata pre početka poster sekcije u kojoj autor predstavlja poster. Dimenzija postera treba da bude B1 (1000mm x 700mm), a orijentacija uspravna (portrait).