Formular za prijavu rezimea


Rok za prijavu rezimea je istekao.
Propozicije vezane za usmena izlaganja i pripremu postera možete da pročitate u uputstvu autorima.