Važni datumi

 
 • 20. jun 2019.

  Rok za prijavu rezimea

 • 30. jul 2019.

  Drugi krug recenzija

 • 31. avgust 2019.

  Rok za plaćanje rane kotizacije

 • 15. septembar 2019.

  Krajnji rok za plaćanje kotizacije

 • 25. septembar 2019.

  Objavljivanje programa skupa

 • 24-27. oktobar 2019.

  Termin održavanja skupa

 

Podaci o akreditaciji

Prema odluci Komore socijalne zaštite STuP 2019 je kategorisan kao međunarodna konferencija. Time su ostvareni uslovi da se učešćem na skupu steknu bodovi za obnavljanje licence i to 20 bodova za aktivno učešće, odnosno prihvaćeno izlaganje ili poster prezentaciju, i 10 bodova za pasivno učešće na skupu.

Prema odluci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja STuP 2019 je kategorisan kao međunarodna konferencija, odnosno program kontinuirane edukacije za stručne saradnike u predškolskim ustanovama i školama, nastavnike predmetne nastave u gimnazijama i nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim školama.

Molimo sve učesnike konferencije kojima će biti potrebno izdati potvrdu o učešću na konferenciji za potrebe licence, da popune kratak upitnik sa osnovnim podacima da bismo na vreme pripremili potrebne materijale.

Podaci o kotizaciji

U cenu kotizacije uključeno je prisustvo svim konferencijskim sadržajima, konferencijski materijali, koktel dobrodošlice i osveženje u pauzama. Prisustvo svečanoj večeri se plaća dodatno. Prijava za svečanu večeru je moguća i prilikom registracije na konferenciji (samo prvi dan konferencije). Učesnici se prijavljuju za večeru plaćanjem predviđenog iznosa na registracionom pultu.

Rana kotizacija (do 31.8.2019.) Kasna kotizacija 
AUTORI SA RADOM (do 15.9.2019.)
Kasna kotizacija 
AUTORI BEZ RADA (do 15.10.2019.)
Redovni učesnici 50€ / 6000din 65€ / 8000din 65€ / 8000din
Studenti master i doktorskih studija* 15€ / 1800din 20€ / 2500din 20€ / 2500din
Svečana večera 20€ / 2500din

* Studenti ne plaćaju kotizaciju ukoliko svoj rad prijavljuju za TraNSferov podskup. Studenti osnovnih, master i doktorskih studija Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu mogu prisustvovati konferenciji bez novčane nadoknade (ovo ne uključuje prisustvo svečanoj večeri).

Uslov za objavljivanje rezimea je plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 15. septembra 2019. nije uplaćena nijedna kotizacija neće biti uvršten u program skupa, niti u knjigu rezimea. Radovi prihvaćeni u okviru programa TraNSferovog podskupa takođe se štampaju u knjizi rezimea, ali autori ne dobijaju konferencijski materijal.

Pristup konferencijskim sadržajima biće omogućen samo učesnicima koji su uplatili kotizaciju i imaju vidljivo istaknutu konferencijsku akreditaciju. Plaćena kotizacija je uslov za izdavanje potvrde o učešću na skupu.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE

Plaćanje kotizacije preko opšte uplatnice (za učesnike iz Srbije):
Podaci za uplatu kotizacije putem opšte uplatnice u dinarskoj protivvrednosti:
Broj računa: 840-1712666-26
Broj modela: 97
Poziv na broj: 498004715
Svrha uplate: STuP 2019
(ukoliko uplaćujete i svečanu večeru, molimo Vas da navedete: StuP 2019 + večera)

Devizne uplate za učesnike iz inostranstva:
Podaci za uplatu kotizacije u evrima mogu se preuzeti ovde.

Ukoliko Vam je potreban predračun za plaćanje kotizacije, molimo vas da pošaljete e-mail na adresu slavko@ff.uns.ac.rs i da u poruci navedete naziv, adresu i PIB ustanove preko koje se vrši plaćanje kotizacije. Molimo Vas da u naslovu poruke napišete „predračun za uplatu kotizacije za STuP“.

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji (kopiju, sken tj. fotografiju uplatnice) neophodno je poslati na adresu stup.reg@ff.uns.ac.rs. Učesnici koji plaćaju studentski iznos kotizacije, moraju poslati i dokaz o statusu studenta. Dokaz može predstavljati sken ili fotografija prve stranice indeksa i stranice sa podacima o poslednjem overenom semestru, potvrda o studiranju koju izdaje fakultet ili drugi dokument koji potvrđuje status studenta. Molimo Vas da obavezno u naslovu poruke navedete Ime i prezime osobe na čije ime je uplaćena kotizacija.

OTKAZIVANJE UČEŠĆA NA KONFERENCIJI

U slučaju da autori prijavljenog rada iz opravdanih razloga odustanu od učešća na konferenciji, kotizacija će im biti refundirana u potpunosti ili delimično u zavisnosti od datuma otkazivanja učešća i to:

Do 31. avgusta 2019. Pun iznos kotizacije umanjen za troškove transakcije
Do 20. septembra 2019. 70% uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije
Do 15. oktobra 2019. 50% uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije
Nakon 15. oktobra 2019. Nije moguć povraćaj uplaćenog iznosa