Važni datumi

15. jun, 2023.

Prijava rezimea

5. avgust, 2023.

Odluka o prihvatanju rada

25. avgust, 2023.

Rana kotizacija

15. septembar, 2023.

Kasna kotizacija (autori radova)

15. oktobar, 2023.

Kasna kotizacija (učesnici bez rada)

25. oktobar, 2023.

TraNSferov podskup

26-28. oktobar, 2023.

Konferencija

Podaci o akreditaciji

Komora za socijalnu zaštitu (skr. KZS) priznaje bodove sa skupa ukoliko upišete Vaše podatke u formular koji će biti dostupan na info pultu prilikom registracije. Takođe, učesnici mogu da traže potvrdu gde će organizatori upisati da li učesnik aktivno ili pasivno učestvuje na konferenciji. Na taj način KSZ daje bodove učesnicima za sve konferencije. Prema odluci Komore socijalne zaštite naša konferencija je kategorisana kao međunarodna konferencija. Time su ostvareni uslovi da se učešćem na skupu steknu bodovi za obnavljanje licence i to 20 bodova za aktivno učešće, odnosno prihvaćeno izlaganje ili poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešće na skupu.

Prema odluci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja konferencija Savremeni trendovi u psihologiji 2023 je kategorisana kao međunarodna konferencija, odnosno program kontinuirane edukacije za stručne saradnike u predškolskim ustanovama i školama, nastavnike predmetne nastave u gimnazijama i nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim školama.

Molimo sve učesnike konferencije kojima će biti potrebno izdati potvrdu o učešću na konferenciji za potrebe licence, da se jave organizatorima skupa nedelju dana pre početka konferencije. To možete uraditi kontaktom na stup@ff.uns.ac.rs kako bi Vam poslali formular u koji je potrebno upisati Vaše podatke te vratiti formular na vaš email. Tokom konferencije, organizatori skupa će označiti Vaš tip učešća i dati vam pečatirani primerak potvrde.

Podaci o kotizaciji

U cenu kotizacije uključeno je prisustvo svim konferencijskim sadržajima, konferencijski materijali, koktel dobrodošlice i osveženje u pauzama.

Rana kotizacija (do 25.8.2023.) Kasna kotizacija 
AUTORI RADOVA (do 15.9.2023.)
Kasna kotizacija 
UČESNICI BEZ RADA (do 15.10.2023.)
Redovni učesnici 60€ / 7500din 80€ / 9500din 80€ / 9500din
Studenti master i doktorskih studija* 20€ / 2500din 25€ / 3000din 25€ / 3000din
Nezaposleni i penzioneri 20€ / 2500din 25€ / 3000din 25€ / 3000din

*Studenti ne plaćaju kotizaciju ukoliko svoj rad prijavljuju za TraNSferov podskup. Studenti osnovnih, master i doktorskih studija Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu mogu prisustvovati konferenciji bez novčane nadoknade.

Jedan autor može prijaviti maksimalno 3 rada od kojih na jednom može biti prvi autor. Uslov za objavljivanje rezimea je plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 15. septembra 2023. nije uplaćena kotizacija na ime prvog ili prezentujućeg autora neće biti uvršten u program skupa, niti u knjigu rezimea. Radovi prihvaćeni u okviru programa TraNSferovog podskupa takođe se štampaju u knjizi rezimea.

Pristup konferencijskim sadržajima biće omogućen samo učesnicima koji su uplatili kotizaciju i imaju vidljivo istaknutu konferencijsku akreditaciju. Plaćena kotizacija je uslov za izdavanje potvrde o učešću na skupu.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE

Plaćanje kotizacije preko opšte uplatnice (za učesnike iz Srbije):
Podaci za uplatu kotizacije putem opšte uplatnice u dinarskoj protivvrednosti:
Broj računa: 840-1712666-26
Broj modela: 97
Poziv na broj: 498004715
Svrha uplate: STuP 2023

Devizne uplate za učesnike iz inostranstva:
Podaci za uplatu kotizacije u evrima mogu se preuzeti ovde.

Ukoliko Vam je potreban predračun za plaćanje kotizacije, molimo vas da pošaljete e-mail na adresu marko.kacavenda@ff.uns.ac.rs i da u poruci navedete naziv, adresu i PIB ustanove preko koje se vrši plaćanje kotizacije. Molimo Vas da u naslovu poruke napišete „predračun za uplatu kotizacije za STuP“.

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji (kopiju, sken tj. fotografiju uplatnice) neophodno je poslati na adresu stup.reg@ff.uns.ac.rs. Učesnici koji plaćaju studentski iznos kotizacije, moraju poslati i dokaz o statusu studenta. Dokaz može predstavljati sken ili fotografija prve stranice indeksa i stranice sa podacima o poslednjem overenom semestru, potvrda o studiranju koju izdaje fakultet ili drugi dokument koji potvrđuje status studenta. Molimo Vas da obavezno u naslovu poruke navedete Ime i prezime osobe na čije ime je uplaćena kotizacija.

OTKAZIVANJE UČEŠĆA NA KONFERENCIJI

U slučaju da autori prijavljenog rada iz opravdanih razloga odustanu od učešća na konferenciji, kotizacija će im biti refundirana u potpunosti ili delimično u zavisnosti od datuma otkazivanja učešća i to:

Do 31. avgusta 2023. Pun iznos kotizacije umanjen za troškove transakcije
Do 20. septembra 2023. 70% uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije
Do 15. oktobra 2023. 50% uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije
Nakon 15. oktobra 2023. Nije moguć povraćaj uplaćenog iznosa

Prezentacija radova

Imajući u vidu međunarodni karakter konferencije, preporuka je da autori pripreme svoje prezentacije ili postere na engleskom jeziku, da bi se inostranim autorima omogućilo da prate što veći broj sadržaja.

Prostorije u kojima će se održavati skup su opremljene računarom i LCD projektorom. Molimo vas da prezentaciju ponesete na USB disku. Vreme za usmeno saopštenje ograničeno je na 10 minuta, uz 5 minuta predviđenih za diskusiju.

Poster prezentacije će se održavati u toku dva dana. Postere je potrebno doneti najmanje pola sata pre početka poster sekcije u kojoj autor predstavlja poster. Dimenzija postera treba da bude B1 (1000mm x 700mm), a orijentacija uspravna (portrait).