Savremeni trendovi u psihologiji 2019


Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se osmi skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2019) održati od 24. do 26. oktobra 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju.

Plenarni predavači na STuP 2019 biće prof. dr Elizabeth Meins sa Univerziteta u Yorku (Velika Britanija), prof. dr Vincent Egan sa Univerziteta u Notingemu (Velika Britanija), prof. dr Lidija Arambašić sa Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska) i prof. dr Nirvana Pištoljević sa Rutgers univerziteta (SAD).

Od 2013. godine sastavni deo skupa je i studentska konferencija Transferov podskup koju u saradnji sa Odsekom za psihologiju organizuje udruženje studenata psihologije "TraNSfer".

Očekujemo da ćete uzeti učešće u kreiranju kvalitetnog programa skupa, uživati u plenarnim predavanjima i dobro se zabaviti u Novom Sadu.


Rok za prijavu rezimea ističe za
Programski odbor

 • dr Jelica Petrović, predsednik

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Marija Zotović

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Ivana Mihić

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Bojana Dinić

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Veljko Jovanović

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Ana Genc

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Tatjana Stefanović Stanojević

  Odsek za psihologiju, Univerzitet u Nišu

 • dr Ana Altaras Dimitrijević

  Odsek za psihologiju, Univerzitet u Beogradu

 • dr Tatjana Krstić

  Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 • dr Zrinka Greblo

  Odsjek za psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

 • Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

  Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno

 • dr Dubravka Miljković

  Učiteljski fakultet Univerziteta u Zagrebu

 • dr Dino Krupić

  Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

 • dr Siniša Subotić

  Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju – LEP-BL & Prirodno-matematički fakultet

 • dr Luka Komidar

  University of Ljubljana

 • Lect. univ. dr. Paul Sârbescu

  Department of Psychology, Faculty of Sociology and Psychology, West University of Timisoara

Organizacioni odbor

 • dr Boris Popov, predsednik

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Jelena Matanović

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Tanja Jevremov

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Bojana Bodroža

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • dr Dejan Pajić

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Marina Oros

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Ivana Jakovljev

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Ilija Milovanović

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Milan Oljača

  Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu