Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se peti skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2017) održati od 19. do 21. oktobra 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju.

Plenarni predavači na STuP 2017 biće prof. dr Gareth Gaskell sa Univerziteta u Yorku (Velika Britanija), prof. dr Richard Bentall sa Univerziteta u Liverpulu (Velika Britanija), prof. dr Boele De Raad sa Univerziteta u Groningenu (Holandija) i dr Jelena Mirković s Univerziteta York St John (Velika Britanija).

Od 2013. godine sastavni deo skupa je i studentska konferencija Transferov podskup koju u saradnji sa Odsekom za psihologiju organizuje udruženje studenata psihologije "TraNSfer".

Očekujemo da ćete uzeti učešće u kreiranju kvalitetnog programa skupa, uživati u plenarnim predavanjima i dobro se zabaviti u Novom Sadu.

PROGRAMSKI ODBOR
dr Sunčica Zdravković, predsednik
Univerzitet u Novom Sadu
dr Marija Zotović, zamenik
Univerzitet u Novom Sadu
dr Dušica Filipović-Đuđrević
Univerzitet u Novom Sadu
dr Ljiljana Mihić
Univerzitet u Novom Sadu
dr Petar Čolović
Univerzitet u Novom Sadu
dr Miroslav Gavrić
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
dr Kristina Ranđelović
Univerzitet u Nišu
dr Tatjana Stefanović-Stanojević
Univerzitet u Nišu
dr Anja Wertag
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
dr Zorana Jolić Marjanović
Univerzitet u Beogradu
dr Iris Žeželj
Univerzitet u Beogradu
dr Alessandra Pokrajac Bulian
Univerzitet u Rijeci
dr Dražen Domijan
Univerzitet u Rijeci
dr Elias Economou
Univerzitet na Kritu, Grčka
dr Ryan Y. Hong
Nacionalni univerzitet Singapura, Singapur
dr David J. A. Dozois
Univerzitet Zapadni Ontario, Kanada
dr Tiziano Agostini
Univerzitet u Trstu, Italija
ORGANIZACIONI ODBOR
dr Bojana Bodroža, predsednik
Univerzitet u Novom Sadu
dr Jelena Šakotić-Kurbalija
Univerzitet u Novom Sadu
dr Veljko Jovanović
Univerzitet u Novom Sadu
dr Jelena Matanović
Univerzitet u Novom Sadu
dr Bojana Dinić
Univerzitet u Novom Sadu
dr Ana Genc
Univerzitet u Novom Sadu
Ilija Milovanović, MA
Univerzitet u Novom Sadu
Bojan Branovački, MA
Univerzitet u Novom Sadu
Ivana Jakovljev, MA
Univerzitet u Novom Sadu


 
STuP 2017 // FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD // 19-21. OKTOBAR 2017.