Savremeni trendovi u psihologiji 2023


Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se deseti skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2023) održati od 26. do 28. oktobra 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju.

Plenarni predavači na STuP 2023 biće prof. dr David Funder sa Univerziteta u Kaliforniji, Riversajd (SAD), prof. dr Chris Fullwood sa Univerziteta u Birmingemu, prof. dr Jessica de Bloom sa Univerziteta u Groningenu (Holandija) i prof. dr Peter Kinderman sa Univerziteta u Liverpulu (Velika Britanija).

Od 2013. godine sastavni deo skupa je i studentska konferencija Transferov podskup koju u saradnji sa Odsekom za psihologiju organizuje udruženje studenata psihologije "TraNSfer".

Očekujemo da ćete uzeti učešće u kreiranju kvalitetnog programa skupa, uživati u plenarnim predavanjima i dobro se zabaviti u Novom Sadu.


Programski odbor

 • dr Bojana Bodroža, predsednica

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Bojana Dinić

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Milica Lazić

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Ivana Mihić

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Boris Popov

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Petar Čolović

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Sunčica Zdravković

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Valentina Šobot

  Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za psihologiju

 • dr Olja Jovanović

  Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pshologiju

 • dr Ivana Pedović

  Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za pshologiju

 • dr Tijana Todić Jakšić

  Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Studijski program psihologije

 • dr Anita Lauri Korajlija

  Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za pshologiju (Hrvatska)

 • dr Zvonimir Galić

  Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za pshologiju (Hrvatska)

 • dr Anja Podlesek

  Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju (Slovenija)

 • Dr Tijana Karić

  Filips univerzitet u Marburgu, Odsek za psihologiju (Nemačka)

 • Dr Rzeszutek Marcin

  Univerzitet u Varšavi, Fakultet za psihologiju (Poljska)

 • Dr Tabea HÄSSLER

  Univerzitet u Cirihu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju (Švajcarska)

 • Dr Hollie Hix-Small

  Univerzitet države Portland, Koledž za obrazovanje (SAD)

Organizacioni odbor

 • dr Milan Oljača, predsednik

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Ilija Milovanović

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Dejan Pajić

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Jelena Matanović

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Ivana Jakovljev

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • Radomir Belopavlović, MA

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

 • dr Selka Sadiković

  Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju