Plenarni predavači
Radionica
Okrugli sto


RADIONICA: "Pronalaženje igle u plastu sena: lični pogled na konkurisanje za evropske projekte"
Vreme: Petak, 20. oktobar, 18h

Prof. Noellie Brockdorff, Univerzitet na Malti (Malta)
Profesorica Brokdorf, dugogodišnji rukovodilac brojnih projekata EU, podeliće svoja iskustva o tome kako biti uspešan u izboru i podnošenju projekatskih prijava, kao i dobijanju i sprovođenju evropskih projekata. Prof. Brokdorf ima veliko iskustvo sa svim detaljima projekatske procedure, jer je vodila svoju instituciju od samih početaka podnošenja prijava kada nije postojala nikakva infrastruktura, do danas kada je njena institucija jedna od najuspešnijih u Evropi.
Prof. Brokdorf je stekla doktorat iz kognitivne psihologije na Univerzitetu u Birmingemu. Šef je Odeljenja za kognitivne nauke i dekan Fakulteta za medije i nauke o znanju. Njene oblasti interesovanja su kognitivne nauke i kognitivne neuronauke, sa posebnim fokusom na donošenje odluka, memoriju, konceptualizaciju i percepciju privatnosti, kao i percepciju sigurnosti i rizika. Objavila je veliki broj radova u vodećim naučnim časopisima na teme kategorizacije, prepoznavanja i zauzimanja perspektive. Ima i 25 godina iskustva rada za vodeće međunarodne kompanije i to u upravljanju, osmišljavanju i sprovođenju projekata o ponašanju potrošača i tržišta.
Prof. Brokdorf se već dugi niz godina bavi interdisciplinarnom problematikom istraživanja u okviru Odeljenja za Pravo i Informacione Tehnologije (sada: Informativne Politike i Rukovođenje), Univerziteta na Malti. Fokus istraživanja je na primeni zakonskih regulativa, kognitivne nauke i veštačke inteligencije u pravnim naukama. Takođe, učestvuje u multi-disciplinarnim timovima u okviru EU projekata, preciznije ona nadgleda projekatske pakete (u okviru FP7), baveći se percepcijom građana, njihovim stavovima i odlukama vezanim za davanje saglasnosti na internetu, privatnost i nadgledanje preko interneta. Trenutno je kordinator paketa u okviru dva EU Horizon 2020 projekta, CARISMAND i CITYCoP, koji se bave percepcijom rizika, sigurnošću i strahom od kriminala. Na CARISMAND projektu je u funkciji zamenika glavnog koordinatora projekta. 
STuP 2017 // FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD // 19-21. OKTOBAR 2017.