POZVANI PREDAVAČI I KLJUČNI DOGAĐAJI

Plenarni predavači
Radionica
Okrugli sto 
STuP 2017 // FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD // 19-21. OKTOBAR 2017.