Program konferencije


Program konferencije biće objavljen najkasnije do 25. septembra 2019.

Plenarni predavači na STuP 2019 biće prof. dr Elizabeth Meins sa Univerziteta u Yorku (Velika Britanija), prof. dr Vincent Egan sa Univerziteta u Notingemu (Velika Britanija), prof. dr Lidija Arambašić sa Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska) i prof. dr Nirvana Pištoljević sa Rutgers univerziteta (SAD).

U okviru konferencije će biti održane sledeće radionice:

UVOD U SEM I LONGITUDINALNE MODELE
dr Dino Krupić
Filozofski fakultet u Osijeku

RODITELJSKO (NE)PRIHVATANJE HRONIČNOG ZDRAVSTVENOG STANJA KOD DETETA: PROCENA RODITELJA I MOGUĆNOSTI PODRŠKE
dr Tatjana Krstić
Medicinski fakultet u Novom Sadu

GALAKTIČKI VODIČ KROZ OBJAVLJIVANJE RADA
dr Bojana Bodroža i dr Bojana Dinić
Filozofski fakultet u Novom Sadu