VAŽNI DATUMI
  Početak online prijava: 20. mart 2017.
Rok za prijavu rezimea: 10. jun 2017.
Rok za recenziranje: 10. jul 2017.
Rok za plaćanje rane kotizacije: 20. avgust 2017.
Krajnji rok za plaćanje kotizacije: 10. septembar 2017.
Objavljivanje programa skupa: 25. septembar 2017.
Termin održavanja skupa: 19-21. oktobar 2017.

AKREDITACIJA
Prema odluci Komore socijalne zaštite STuP 2017 je kategorisan kao međunarodna konferencija. Time su ostvareni uslovi da se učešćem na skupu steknu bodovi za obnavljanje licence i to 20 bodova za aktivno učešće, odnosno prihvaćeno izlaganje ili poster prezentaciju, i 10 bodova za pasivno učešće na skupu.

Prema odluci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja STuP 2017 je kategorisan kao konferencija, odnosno program kontinuirane edukacije za stručne saradnike u predškolskim ustanovama i školama, nastavnike predmetne nastave u gimnazijama i nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim školama.

VAŽNO: Sertifikati za potrebe obnavljanja licence biće izdavani samo učesnicima koji su uplatili kotizaciju. Učesnici koji žele da učešćem na skupu obezbede bodove za licencu, neophodno je da dokaz o uplaćenoj kotizaciji pošalju na e-mail adresu stup.reg@ff.uns.ac.rs najkasnije do 17.10.2017, kao i da u e-mail-u napomenu da žele da dobiju sertifikat za potrebe obnavljanja licence kod ZUOV-a ili KSZ

KOTIZACIJA
U cenu kotizacije uključeno je prisustvo svim konferencijskim sadržajima, konferencijski materijali, koktel dobrodošlice i osveženje u pauzama. Prisustvo svečanoj večeri se plaća dodatno. Prijava za svečanu večeru je moguća i prilikom registracije na konferenciji (samo prvi dan konferencije). Učesnici se prijavljuju za večeru plaćanjem predviđenog iznosa na registracionom pultu.

Rana kotizacija (do 20.8.2017) Kasna kotizacija – AUTORI SA RADOM (do 10.9.2017.) Kasna kotizacija – AUTORI BEZ RADA (do 17.10.2017.)
Redovni učesnici 50€ / 6000din 65€ /8000din 65€ /8000din
Studenti master i doktorskih studija* 15€ / 1800din 20€ / 2500din 20€ / 2500din
Svečana večera 20€ / 2500din
* Studenti ne plaćaju kotizaciju ukoliko svoj rad prijavljuju za Transferov podskup. Studenti osnovnih, master i doktorskih studija Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu mogu prisustvovati konferenciji bez novčane nadoknade (ovo ne uključuje prisustvo svečanoj večeri).

Uslov za objavljivanje rezimea je plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 10. septembra 2017. nije uplaćena nijedna kotizacija neće biti uvršten u program skupa, niti u knjigu rezimea. Radovi prihvaćeni u okviru programa studentskog podskupa takođe se štampaju u knjizi rezimea, ali autori ne dobijaju konferencijski materijal.

Pristup konferencijskim sadržajima biće omogućen samo učesnicima koji su uplatili kotizaciju i imaju vidljivo istaknutu konferencijsku akreditaciju. Plaćena kotizacija je uslov za izdavanje potvrde o učešću na skupu.

PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE:
Plaćanje kotizacije preko opšte uplatnice (za učenisnike iz Srbije):
Podaci za uplatu kotizacije putem opšte uplatnice u dinarskoj protivvrednosti:
Broj računa: 840-1712666-26
Broj modela: 97
Poziv na broj: 498004715
Svrha uplate: STuP 2017
(ukoliko uplaćujete i svečanu večeru, molimo Vas da navedete: StuP 2017 + večera)

Devizne uplate za učesnike iz inostranstva: Podaci za uplatu kotizacije u evrima mogu se preuzeti ovde.

Ukoliko Vam je potreban predračun za plaćanje kotizacije, molimo vas da pošaljete e-mail na adresu slavko@ff.uns.ac.rs i da u poruci navedete naziv, adresu i PIB ustanove preko koje se vrši plaćanje kotizacije. Molimo Vas da u naslovu poruke napišete „predračun za uplatu kotizacije za STuP“.

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji (kopiju, sken tj. fotografiju uplatnice) neophodno je poslati na adresu stup.reg@ff.uns.ac.rs. Učesnici koji plaćaju studentski iznos kotizacije, moraju poslati i dokaz o statusu studenta. Dokaz može predstavljati sken ili fotografija prve stranice indeksa i stranice sa podacima o poslednjem overenom semestru, potvrda o studiranju koju izdaje fakultet ili drugi dokument koji potvrđuje status studenta.
Molimo Vas da obavezno u naslovu poruke navedete Ime i prezime osobe na čije ime je uplaćena kotizacija.

OTKAZIVANJE UČEŠĆA NA KONFERENCIJI
U slučaju da autori prijavljenog rada iz opravdanih razloga odustanu od učešća na konferenciji, kotizacija će im biti refundirana u potpunosti ili delimično u zavisnosti od datuma otkazivanja učešća i to:

  • do 25. avgusta 2017. Pun iznos kotizacije umanjen za troškove transakcije
• do 15. septembra 2017. 70% uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije
• do 15. oktobra 2017. 50% uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije
• nakon 15. oktobra 2017. Nije moguć povraćaj uplaćenog iznosa

OSTALE INFORMACIJE
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti organizatoru elektronskom poštom. 
STuP 2017 // FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD // 19-21. OKTOBAR 2017.